Title
Title

Image description goes here

More information
 
 
P.B.ADMINISTRACJA  tel. 510 268 288
Szukasz Administratora
Wspólnoty Mieszkaniowej?
tel. 510 268 288
P.B.ADMINISTRACJA / Łączańska 2d/18,
46-100 Namysłów  / Piotr Bukowski
Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową nie należy do prostych tematów, z którymi każdy może sobie poradzić. Wiedz, że to dla wielu  niejednokrotnie niewdzięczne zajęcie, jednakże dla mnie to coś, co wykonuje z ogromną przyjemnością . Problemy, z którymi trzeba się na co dzień mierzyć w tej pracy, potrafią nieźle zszargać nerwy. Nazywam się Piotr Bukowski i od dziś twoje zmartwienia spoczywają na mnie.
Zajmuję się kompleksową administracją nieruchomości
w Namysłowie oraz na terenie powiatu. Oferuję uczciwe
i rzetelne prowadzenie spraw Państwa wspólnot mieszkaniowych w oparciu o ustawę o własności lokali
i pozostałe akty prawne.
Wszystkie ważne
i ostateczne decyzje podejmują Państwo jako właściciele!
Gwarantuję ścisłą współpracę z Zarządem WM, przejrzystość podejmowanych działań oraz pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką WM.
Pełna dyspozycyjność, telefon 24/7 i dojazd do klienta.
W swojej pracy stawiam na bezpośredni kontakt
z mieszkańcami - oparty na zaufaniu oraz profesjonalnym
i odpowiedzialnym podejściu do wykonywanych obowiązków.
Zapraszam do współpracy!!!
tel. 510 268 288
© 2018 PROJECT. All Rights Reserved
a.
reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed sądami a także w stosunkach pomiędzy właścicielami,
b.
prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali,
c.
opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
d.
zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do budynku oraz odbiorcami ścieków i śmieci,
e.
zawieranie umów na ubezpieczenie budynku,
f.
wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz wspólnoty, potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen warunków zawieranych umów,
g.
opracowywanie uchwał, w tym statutu wspólnoty i regulaminów, corocznych planów gospodarczych,
h.
przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
i.
windykacja należności,
j.
nadzór i zapewnienie odpowiedniej czystości i porządku na terenie nieruchomości,
k.
zaopatrywanie w rzeczy i materiały potrzebne do bieżącej eksploatacji,
l.
prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej,
m.
odczyt i prowadzenie ewidencji stanu / wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej, gazu),
Zarządzanie i administrowanie
 
Obsługa techniczna
a.
prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
b.
zlecanie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne oraz nadzór nad ich przebiegiem,
c.
zlecanie i kontrola bieżącej konserwacji, napraw i drobnych remontów budynku,
d.
prowadzenie rejestru zgłoszonych awarii, usterek, uwag,
e.
nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
f.
egzekwowanie prawidłowego wykonania umów-zleceń na prace konserwacyjne, naprawcze, remontowe i modernizacyjne,
g.
przedstawienie planu remontów niezbędnych do wykonania w okresach rocznych i wieloletnich,
h.
organizowanie konkursów ofert lub przetargów na wykonanie prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub inwestycyjnych,
i.
zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami przez inspektorów właściwych branż (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej),
j.
rozliczanie wykonanych prac - protokoły odbioru.
 
a.
prowadzenie pozaksięgowej ewidencji (księgowości) wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,
b.
pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
c.
zakładanie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej - dysponentem jest zarząd,
d.
przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
dokonywanie operacji finansowych wspólnoty poprzez rachunek bankowy,
e.
US - sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
f.
ZUS - sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
g.
sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek (na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów dostawy mediów),
h.
sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej.
Księgowość
 
WSPÓLNOTY MIESZKANOWE
P.B.Administracja Piotr Bukowski  510 268 288
Zgłaszanie AWARII
+ telefony alarmowe
Koszty wezwania i ewentualnych usług w lokalach mieszkaniowych ponosi właściciel lokalu.
W przypadku awarii dot. części wspólnych należy poinformować niezwłocznie Administratora budynku - dla Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez P.B.Administracja Piotr Bukowski
- tel. 510 268 288.
Tu znajdziesz zawsze aktualny
wykaz telefonów w wersji do druku
TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe -
999                                                     
Straż Pożarna -
998 - 77/ 410 67 75
Policja -
997 - 77/ 403 91 43  
Centrum Powiadamiania (z telefonu komórkowego) -
112

Pogotowie gazowe -
992
Pogotowie energetyczne -
991
Pogotowie kanalizacyjne EKOWOD -
77 / 4 100 962

AWARIE:

GAZ - Wilczak Piotr -
513 141 290
ELEKTRYK - Czykieta Zbigniew -
604 208 725
                  - Piotrowski Przemysław -
664 990 718
KOMINIARZ - Pawliszyn Grzegorz -
787 472 222
KANALIZACJA - Maras Adam MAR-INSTAL -
661 995 072
C.O. - Maras Adam MAR-INSTAL -
661 995 072
P.B.ADMINISTRACJA PIOTR BUKOWSKI / kontakt 

Potrzebujesz więcej informacji, wyceny usługi na swoim obiekcie, ustalić wolny termin na spotkanie ze mną, skontaktuj się . Postaram się odpisać w ciągu 24h. Możesz do mnie zadzwonić lub wysłać  email z prośbą o kontakt w konkretnej sprawie. Nasz email został podany niżej ale łatwiej skorzystać z formularza kontaktowego/czatu - prawy dolny róg.
Od dziś 2+2= P.B.Administracja, to najlepsze rozwiązanie dla tego równania.
www.PBADMINISTRACJA.pl
biuro@PBADMINISTRACJA.pl
P.B.ADMINISTRACJA PIOTR BUKOWSKI
/ Łączańska 2d/18 , 46-100 Namysłów  /
Piotr Bukowski
Administrator nieruchomości, 
wspólnoty mieszkaniowe,
NIP 752-132-90-31
REGON 380807082
tel. 510-268-288
skr. pocztowa 23 Namysłów

P.B.Administracja
Piotr Bukowski
W związku z RODO, proszę moich klientów o zgodę na posiadanie i przetwarzanie danych osobowych i uzupełnienie formularza..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z koniecznością prowadzenia wszelkich rozliczeń indywidualnych i tym samym posiadania Państwa danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia danych osobowych, w związku z administrowaniem lokalu, wspólnoty. Zostałem/-am poinformowany/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest P.B.Administracja, NIP: 752-132-90-31, z siedzibą w Namysłowie, 46-100, ul. Łączańska 2D/18.
Wszelkie dokumenty  i Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postaci .*pdf dostępne poniżej

* Formularz zgłoszeniowy RODO, dla moich klientów - więcej obok
© 2018 PROJECT. All Rights Reserved by P.B.Administracja Piotr Bukowski /Administracja 2018